Utolsó frissítés: 2011. jan. 18.
 • RÓLA ÍRTÁK
 • > Turda, M. (2007): The first debates on eugenics in Hungary, 1910-1918. In: Turda, M., Weindling, P.J. (szerk.): Blood and Homeland. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe 1900-1940. CEU Press, Budapest, pp. 185-216.
 • > Szabó, K. (2006):A szépíró Apáthy István. - Orvostörténeti közlemények 51(196-197): 109-129.
 • > Gaal, Gy. (2002): Apáthy István szerepe a kolozsvári orvosképzésben. - Orvostudományi Értesítő 75(2—3): 268—272.
 • > Szabó, Zs. (1999): Az állattani tantárgyak előadói és művelői. In: Cseke, P., Hauer, M. (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. Komp-Press, Kolozsvár, pp. 113-119.
 • > Csillik, B. (1998):Apáthy István és a neurofibrillák. - Orvosi hetilap 139(32): 1917-1919.
 • > Kardos, I. (1998):A magyar biológia úttörője. Apáthy István (1863-1922). - Ezredvég 8(11): 58-59.
 • > Benedeczky, I. (1995): Apáthy István a tudós és a hazafi. Szenczi Molnár Társaság, Budapest.
 • > Zallár, A. (1990): Tudományos ülés Apáthy István születésének 125. évfordulóján. Szeged.
 • > Kiszely, Gy. (1988):Apáthy István (1863-1922). - Orvosi hetilap 129(40): 2147-2149.
 • > Lambrecht, M. (1984): Apáthy István és a kolozsvári Állattani Intézet újjászervezése. - Évfordulók a műszaki és természettudományokban, pp. 51-53.
 • > Lukács, D. (1983): 120 éve született Apáthy István a Stazione Zoologica di Napoliban legtöbbet kutató, lángeszű orvos-zoológus. - Orvosi hetilap 124(18): 1083-1088.
 • > Szabó, T.E.A. (1976): Gelei József és Apáthy István levelezéséből. In: A genetika évszázada. Válogatás Gregor Mendel, Francis Galton, August Weismann, Gelei József, Hugo de Vries, Thomas H. Morgan, James D. Watson, F. H. Crick, Emil Racoviţă, Nyikolaj I. Vavilov és Julian S. Huxley írásaiból. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.
 • > Richter, I., Móczár, L. (1975):Apáthy István és a 100 éves nápolyi zoológiai állomás. - Állattani közlemények 62(1-4): 97-99.
 • > Ábrahám, A. (1974): István Apáthy. Tribute to his memory on the occasion of the 50th anniversary of his death. - Acta Biologica Szegediensis 20(1-4): 27-36.
 • > Kapronczay, K. (1973): Apáthy István. - Orvosi hetilap 114(4): 209-212.
 • > Lukács, D. (1973): Apáthy István (1863-1922) emlékezete, halálának 50. évfordulóján. Állattani Közlemények 1-4: 3-13.
 • > Lukács, D. (1972): Apáthy István (1863-1922). - Természet világa 103(8): 376-377.
 • > Ábrahám, A. (1963): Stephan von Apáthy. - Geschichte der Mikroskopie 1., Frankfurt, Németország.
 • > Réti, E. (1963): Darvinista humanizmus Apáthy és Lenhossék szemléletében. - Orvostörténeti közlemények 27: 111-116.
 • > Ábrahám, A. (1962): Apáthy István. - Orvostörténeti közlemények 25: 13-24.
 • > Huszár, Gy. (1962): Apáthy István és Rudas Gerő. - Orvostörténeti közlemények 25: 50-52.
 • > Kiss, F. (1962): Apáthy István nehézségei. - Orvostörténeti közlemények 25: 36-41.
 • > Kolosváry, G. (1962): Apáthy mint rendszerező elme a zoológiában. Források és személyes kapcsolat alapján. - Orvostörténeti közlemények 25: 29-35.
 • > Koszorú, M. (1962): Apáthy István korának társadalma és a tudós szociálpolitikai munkássága. - Orvostörténeti közlemények 25: 53-57.
 • > Réti, E. (1962): Apáthy István emberi jelentősége. - Orvostörténeti közlemények 25: 42-49.
 • > Réti, E. (1962): Apáthy István. - Természettudományi közlöny 93(6): 279-280.
 • > Szentágothai, J. (1962): Apáthy István, a mikrotechnikus. - Orvostörténeti közlemények 25: 25-28.
 • > Ferencz, G. (1960): Apáthy István (1863-1922), az idegszövettan jeles kutatója. - Egészségügyi munka 7(11): 163. 166.
 • > Kiss, F. (1956): Stephan von Apáthy als Neurolog. - Orsz. Orvtört. Kvtár. Közl. / Communicationes ex Bibl. Hist. Med. Hung. 8: 1-64.
 • > Kolosváry, G. (1956): Apáthy István. - Csongrád Megyei Füzetek 20.
 • > György, L. (1941): Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári egyetemi könyvtár. In: Bisztray, Gy., Szabó, T.A., Tamás, L. (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, pp. 207—246.
 • > Makkai, L. (1941): A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története (1872-1919). In: Bisztray, Gy., Szabó, T.A., Tamás, L. (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, pp. 153-185.
 • > Mátrai, L. (1941): A kolozsvári egyetem és az európai tudományosság. In: Bisztray, Gy., Szabó, T.A., Tamás, L. (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, pp. 187-206.
 • > Szabó, T.A. (1941): A Ferenc József Tudományegyetem építkezéseinek története. In: Bisztray, Gy., Szabó, T.A., Tamás, L. (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, pp. 247-268.
 • > Szabó, T.A. (1941): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. In: Bisztray, Gy., Szabó T.A., Tamás L. (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, pp. 139-152.
 • > Péterfi, T. (1929): Stephan von Apáthy. - Das leitende Element. Handb. d. norm. u. path. Physiol d. Menschen 9, Berlin-Dahlem
 • > Györffy, I. (1924): Apáthy István. Szeged.
 • > Farkas, B. (1923): Stephan von Apáthy. - Rivista di Biologica.
 • > Apáthy, I. (1920): Erdély az összeomlás után. - Új magyar szemle 3: 147-176.
 • > Apáthy, I. (1914): A háború biológiája. Budapest.
 • > Apáthy, I. (1913): Vermes. - Fauna Regni Hungariae 4: 1-14.
 • > Apáthy, I. (1912): Általános fejlődéstan és szövettan. Kolozsvár, 293.
 • > Apáthy, I. (1912): Neue Beiträge zur Schneidentechnik. - Z. Wiss. Mikr.
 • > Apáthy, I. (1911): Kompliment és komplement.- Természettudományi Közlöny 43: 289-300.
 • > *** (1908): Az Egyesület közgyűlése. - Magyar Társadalomtudományi Szemle 1(4): 377—380.
 • > Apáthy, I. (1908): A rögzíthetőség és a fösthetőség különbözősége, mint az élettani állapot változásának jele az idegrendszerben. - Akadémiai Értesítő: 224-225.
 • > Apáthy, I. (1907): Meine angebliche Darstellung des Ascaris-Nervensystems. - Zool. Anzeiger.
 • > Apáthy, I. (1907): Bemerkungen zu den Ergebnisse R. y Cajal hinsichtlich der feineren Beschaffenheit des -Nervensystem. - Anat. Anzeiger.
 • > Apáthy, I. (1907): Verseny és haladás. — Erdély Múzeumegyesület nagyenyedi vándorgyűlésének emlékkönyve.
 • > *** (1906): Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattára felől az 1905. évben. - Múzeumi Füzetek 1—2: 74—76.
 • > *** (1905): Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának 1905 május hó 6-án d.u. 6 órakor, az „Élettani Intézet” tantermében tartott kögyűléséről. - Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából I. Orvosi szak 30/27(1-3): 93-103.
 • > Apáthy, I. (1903): Verschiedene Formen der Lichtzellen bei Hirudineen. - Verhandl. d. 5. Int. Zoologenkongr. Jena.
 • > *** (1901) : Jelentés az Erdélyi Múzeum Állattárának állománya és állapota felől az 1901. év végén. — Vegyesek. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából II. Természettudományi Szak 27/24(1-3): 114.
 • > *** (1901): Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1900. évben. - Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából II. Természettudományi Szak 26/23(2—3): 185—196.
 • > Apáthy, I. (1901): Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie II. (Az állatmorfológia mikrotechnikája II. kötet). Eine kritische Darstellung der mikroskopischen Untersuchungsmethoden. S. Hirzel Abt., Leipzig, Németország, 600.
 • > Apáthy, I. (1901): Szerkesztői megjegyzések az előbbi czikk V. fejezetére. - Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályáról. II. Természettudományi Szak 26/23(2—3): 112—113.
 • > Apáthy, I. (1900): Szerkesztői megjegyzések Dr. Ruzitska Béla úr czikkének, “A sütőpataki Vilma forrás vizének chemiai elemzése” műszavaira vonatkozólag. - Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából II. Természettudományi Szak 25/22(1—3): 101—123.
 • > *** (1897): Jegyzőkönyvek az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvostermészettudományi szakosztályának orvosi szaküléseiről. - Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából I. Orvosi szak 22/19(2-3): 307-308.
 • > Apáthy, I. (1897): Das leitende Element des Nervensystems und seine topographischen Beziehungen zu den Zellen. Mitteilungen aus der Zoolog. Station zu Neapel 12(4): 495-748.
 • > Apáthy, I. (1896): Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie I. (Az állatmorfológia mikrotechnikája I. kötet). Eine kritische Darstellung der mikroskopischen Untersuchungsmethoden. Harald Bruhn Abt., Leipzig, Németország, 600.
 • > Apáthy, I. (1892): Állattani előadások, bevezetésül az élettudományba. Kolozsvár.
 • > Apáthy, I. (1892): Contractile und leitende Primitivfibrillen. - Mitteilungen aus der Zoolog. Station zu Neapel.
 • > Apáthy, I. (1889): A piócza-félék külső alaktanáról (kivonatos közlés). - A magyar tudományos akadémia kiadványai. I. Értekezések a természettudományok köréből 19(3): 1-87.
 • > Apáthy, I. (1889): Mikrotechnische Mitteilungen. - Z. Wiss. Mikr.
 • > Apáthy, I. (1888): Süsswasser Hirudineen. - Zoolog. Jahrbücher 4.
 • > Apáthy, I. (1888): Analyse der äusseren Körperform der Hirudineen - Mitteilungen aus der Zoolog. Station zu Neapel 8: 53-232.
 • > Apáthy, I. (1888): Nachträge zu Celloidintechnik. - Z. Wiss. Mikr.
 • > Apáthy, I. (1887): Studien über die Histologie der Najaden. - Biol. Centralbl.
 • > Apáthy, I. (1885): Az út a révpart felé (klinikai képek). Athenaeum Rt., Budapest.
 • > Apáthy, I. (1885): Tanulmány a Najadeák szövettanáról. - A magyar tudományos akadémia kiadványai. Értekezések a természettudományok köréből. 14(8).
 • > Apáthy, I. (1884): Az élő anyag és az egyéniség. — Budapesti Szemle 91.
 • > Apáthy, I. (1884): Tanulmány a Najadeák szövettanáról önálló vizsgálatok alapján (ismertetés). - A magyar tudományos akadémia kiadványai. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 2: 3-4.